New admission for class 5th to 10th | भूमीपूजन समारंभ | ९८ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस   |    वार्षिक अहवाल २०१८ -२०१९

श्री गिरीश कुलकर्णी

पदनाम-: प्र. मुख्याध्यापक
नेमणूक तारीख -: १२.०१.२००५
शैक्षणिक पात्रता-: M.Sc.
श्रेणी व वर्ष -: I Class १९९५
व्यावसायिक पात्रता-: B.Ed.
श्रेणी व वर्ष -: II १९९६
प्रशाळेतील कार्य -: सहशिक्षक १२ वर्ष सध्या प्र. मुख्याध्यापक इतर माहिती-: एस.एस.सी. बोर्ड मॉडरेटर , प्रकल्प विषयक पुस्तक लेखन गणित विषयाचे व्याख्याने दिली

सौ. सुप्रिया सुशील फडके

पदनाम -: सहशिक्षिका
नेमणूक तारीख -: २३.०६.२००३
शैक्षणिक पात्रता-: M.A.
श्रेणी व वर्ष -: II Class १९९८
व्यावसायिक पात्रता-: B.Ed. B.P.Ed.
श्रेणी व वर्ष -: I Class , I Class 2000
प्रशाळेतील कार्य -: सहशिक्षक १५ वर्षे
इतर माहिती-: CCRT प्रशिक्षण पूर्ण एस.एस. सी. बोर्ड एक्झामिनर गायनाची आवड, गायन परीक्षा ३ प्रवेशिका

श्री.संजय शंकर देशपांडे

पदनाम -: सहशिक्षक
नेमणूक तारीख -:
शैक्षणिक पात्रता-: M.Sc.
श्रेणी व वर्ष -: II Class १९९८
व्यावसायिक पात्रता-: B.Ed.
श्रेणी व वर्ष -: I Class , I Class 2000
प्रशाळेतील कार्य -: सहशिक्षक १५ वर्षे
इतर माहिती-: एस.एस. सी. बोर्ड एक्झामिनर

श्री.प्रतापसिंह जयंत देशपांडे

पदनाम -: सहशिक्षक
नेमणूक तारीख -: ०७.०२.२००२
शैक्षणिक पात्रता-: B.A.
श्रेणी व वर्ष -: I Class २०१४
व्यावसायिक पात्रता-:
श्रेणी व वर्ष -: III Class २०१४
प्रशाळेतील कार्य -: सहशिक्षक १६ वर्षे
इतर माहिती-: बहिस्थ चित्रकला परीक्षेत विद्यार्थ्यांचा सहभाग, २ गोल्ड मेडल विद्यार्थ्यांना प्राप्त केली कला व क्रीडेची आवड

श्री महेश ज्ञानदेव जवंजाळ

पदनाम-: सहशिक्षक
नेमणूक तारीख -: १४.०२.२०१२
शैक्षणिक पात्रता-: M.A.
श्रेणी व वर्ष -: I Class 2013
व्यावसायिक पात्रता-: B.Ed.
श्रेणी व वर्ष -: I Class 2012
प्रशाळेतील कार्य -: सहशिक्षक १६ वर्षे
इतर माहिती-: हस्ताक्षर व वक्तृत्व स्पर्धेसाठी मार्गदर्शन अनेक विद्यार्थ्यांना पुरस्कार प्राप्त कविता, कथा, पक्षी निर्णयक्षणाची आवड प्रशालेत राष्ट्रीय हरित सेना प्रकाल्पाना मार्गदर्शन

सौ. शीतल दिलीपकुमार मोरे


पदनाम-:सहशिक्षिका
नेमणूक तारीख -: ०१.०९.१९९२
शैक्षणिक पात्रता-: S.S.C
श्रेणी व वर्ष -: II Class 1983
व्यावसायिक पात्रता-: D.Ed
श्रेणी व वर्ष -: II Class 1986
प्रशाळेतील कार्य -: सहशिक्षक २७ वर्षे, शालेय अध्यापन
इतर माहिती-: कार्यानुभव, खेळ, विशेष आवड

श्री सुनील विजय कुलकर्णी


पदनाम-:कनिष्ठ लिपिक
नेमणूक तारीख -: १२.०१.१९९९
शैक्षणिक पात्रता-: B.Sc.
श्रेणी व वर्ष -: I Class 1983
व्यावसायिक पात्रता-: M.P.Ed
श्रेणी व वर्ष -: I Class 1997
प्रशाळेतील कार्य -: कनिष्ठ लिपिक २७ वर्षे,कार्यालयीन कामकाज
इतर माहिती-: संगीत, पर्यटन, कलेची आवड