New admission for class 5th to 10th | भूमीपूजन समारंभ | ९८ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस   |    वार्षिक अहवाल २०१८ -२०१९

शालांत परीक्षा सन 2019 - 20 - गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार - दिनांक - 30 जुलै 2020


रोटरी क्लब ऑफ ईस्ट च्या वतीने E Learning Kit प्रदान समारंभ - दिनांक 30 जून 2020


स्थापना दिन - दिनांक 21 फेब्रुवारी 2020


प्रजासत्ताक दिन - दिनांक 26 जानेवारी 2020


अंजना साळुंखे पुरस्कृत गुणवंत विद्यार्थी पुरस्कार - दिनांक 23 जानेवारी 2020


वसंतराव देशमुख स्मृतिदिन व नेताजी सुभाषचंद्र बोस जयंती - दिनांक 23 जानेवारी 2020Vasantrao Deshmukh Vidya Vikas Prashala, Solapur. Website Launch 24-11-2018


Sports Week.10 to 15 December 2018


Maths Day 22-12-2018


Sane Guruji Jayanti 24-12-2018


टाटा-बिल्डिंग इंडिया स्पर्धेत प्रशालेतील विद्यार्थ्यांचे दैदिप्यमान यश

पुरस्कारप्राप्त विद्यार्थी- 1) अश्विनी अंकुश 2)कोमल बनसोडे 3) सुजल भांडेकर 5) रोहन यमपूरे 4)मुशरफ मकानदार 5) रोहन यमपुरे 6) दुर्गादास मंजुळेवसंतराव देशमुख स्मृतिदिन व नेताजी सुभाषचंद्र बोस जयंती - दिनांक- २३ जानेवारी २०१९


प्रजासत्ताक दिन - दिनांक- २६ जानेवारी २०१९


वार्षिक स्नेहसंम्मेलन व कलाविष्कार - दिनांक २८ जानेवारी २०१९


हरितसेना क्षेत्रभेट ( स्मृतिवन, सोलापूर ) - दिनांक ३० जानेवारी २०१९


व. दे. विद्याविकास प्रशालेचा ७३ वा वर्धापन दिन - दि. २१ फेब्रुवारी २०१९


इयत्ता १० वी निरोप समारंभ - दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१९.


मराठी भाषा दिन -दि. २७ फेब्रुवारी २०१९


विज्ञान दिन -दि. २८ फेब्रुवारी २०१९


आंतरराष्ट्रीय योग दिवस - दि.२१ जून २०१९


गुरुपौर्णिमा - १६ जुलै २०१९


स्वातंत्र्य दिन-१५ ऑगस्ट २०१९


शिक्षक दिन - दिनांक ५ सप्टेंबर २०१९


गणपती विसर्जन मिरवणूक - दि. ७ सप्टेंबर २०१९


राष्ट्रशिल्पकार पुरस्कार() - श्री महेश ज्ञा. जवंजाळ याना प्रदान - दिनांक २० सप्टेंबर २०१९


महात्मा गांधी व लाल बहादूर शास्त्री जयंती- दि. २ ऑक्टोबर २०१९


वाचन प्रेरणा दिन - दिनांक 15 ऑक्टोबर 2019


संविधान दिन - दिनांक 26 नोव्हेंबर 2019


क्षेत्रभेट - दिनांक 27 नोव्हेंबर 2019 लोकमंगल कृषी महाविद्यालय, वडाळा


क्रीड़ा सप्ताह - दिनांक 12 ते 18 डिसेंबर 2019


स्मृतीवन क्षेत्रभेट - दिनांक 27 डिसेंबर 2019